Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Karjeros galimybės

Skelbimo nr.: 61592
Skelbimo data: 2019-11-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:  
Pareigos: Veiklos administravimo ir finansų skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas 6.00
Pareigybės aprašymas:
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
4.3. turėti darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirties;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją;
4.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;
4.7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. registruoja LVAT gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“, kad būtų įrodytas jų buvimas LVAT dokumentų apskaitos sistemoje, siekiant užtikrinti gautos dokumentacijos paiešką ir pavedimų vykdymą laiku;
5.2. priima iš įstaigų, institucijų, pašto kurjerių, piliečių ir kitų asmenų LVAT adresuotą korespondenciją, kiekvieną darbo dieną paima korespondenciją iš LVAT pašto dėžutės;
5.3. atsiliepia į skambučius LVAT telefonu, tariasi dėl prašomo priėmimo pas Lietuvos vyriausiąjį archyvarą laiko, nukreipia skambučius Lietuvos vyriausiajam archyvarui ar atsakingiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams;
5.4. atlieka informacijos apie LVAT gautus dokumentus, asmenų prašymus ir skundus paiešką dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ institucijų ir asmenų prašymu; teikia asmenims įstatymų nustatytą informaciją;
5.5. tvarko LVAT bendrąją elektroninio pašto dėžutę, registruoja joje gautus elektroninius laiškus dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ arba (ir) juos persiunčia Lietuvos vyriausiajam archyvarui, valstybės tarnautojams bei darbuotojams pagal kompetenciją;
5.6. kaupia dokumentus, juos sistemina, atsako už priskirtas pagal dokumentacijos planą dokumentų bylas, kurias saugo, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda į LVAT archyvą;
5.7. teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
5.8. rengia LVAT dokumentacijos plano, registrų sąrašo, bylų apyrašų sąrašo projektus ir teikia jų duomenis derinti nustatyta tvarka;
5.9. rengia LVAT užbaigtų bylų apyrašų (tęsinių), bylų naikinimo akto projektus ir teikia jų duomenis derinti nustatyta tvarka;
5.10. tvarko LVAT archyvą;
5.11. vykdo reprezentacinių prekių viešuosius pirkimus;
5.12. vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
__________________
Informacija apie įstaigą Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vedėja Rasa Miškelevičiūtė r.miskeleviciute@archyvai.lt, tel. (8 5) 265 2000 https://www.archyvai.lt/lt/lvat.html
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:  
Vardas, Pavardė:  
Telefonas: (8 5) 265 1137
El. paštas: lvat@archyvai.lt
Adresas: Mindaugo g. 8, LT-03107 Vilnius

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-11-25 14:13