M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 46 15 37, faks. (8 45) 46 15 37,

el. p. panevezys@archyvai.lt

 

Asmenų aptarnavimas

 

     

     Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

     Informaciją apie prašymų priėmimą teikia Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45) 58 31 58.

     Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

     Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais iki 18 val.

     Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Istorija

   Tiksli archyvo Panevėžyje įsteigimo data nenustatyta. Tik žinoma, kad 1941 m. balandžio - gegužės mėn. jis jau pradėjo kaupti dokumentus.

   1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui, archyve sukomplektuoti dokumentai buvo evakuoti į Rokiškį ir, nesant galimybių toliau juos išvežti, palikti be priežiūros. Apie tolesnį šių dokumentų likimą nieko nežinoma.

   Panevėžio apskrities valstybinis archyvas veiklą atnaujino 1944 m. rugpjūčio mėnesį. Po karo išlikę įstaigų, įmonių ir organizacijų dokumentai pradėti kaupti iš naujo. Archyvui buvo skirti 4 kambariai Respublikos g. 72. Vėliau jis perkeltas į A. Domaševičiaus (dabar A. Smetonos) g. 30.

 

Senasis archyvo pastatas A. Domaševičiaus g. (1965 m.)

 

   1950 metais panaikinus apskritis ir sudarius rajonus, Panevėžio apskrities valstybinis archyvas buvo pertvarkytas į Panevėžio rajono valstybinį archyvą. 1955 metais pakeitus archyvo pavaldumą jis tapo Panevėžio miesto valstybiniu archyvu.

   1964 m. sausio 1 d. vietoj likviduotų Panevėžio miesto, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų valstybinių archyvų buvo įsteigtas Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau LCVA) Panevėžio filialas ir jam pavestos regioninio archyvo funkcijos.

 

Dokumentų saugykla senajame archyve

 

   1980 metais LCVA Panevėžio filialas įsikūrė pagal sąjunginį tipinį projektą archyvui pastatytame naujame pastate M. Valančiaus g. 3. Į archyvą buvo perkelti dokumentai, iki tol saugoti uždaryto marijonų vienuolyno koplyčioje P. Rotomskio (dabar Marijonų) g. 24.

 

Prie 1980 m. pastatyto naujo archyvo pastato

 

   Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir 1990 m. liepos 25 d. keičiant archyvų sistemos įstaigų pavadinimus, Panevėžyje buvęs LCVA filialas tapo Panevėžio valstybiniu archyvu. 1993 m. gegužės 28 d. jis pavadintas Panevėžio apygardos archyvu. Sudarius apskritis, 1997 m. kovo 7 d. jam duotas Panevėžio apskrities archyvo pavadinimas. 2017 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrities archyvą prijungus prie Šiaulių apskrities archyvo, jis tapo Šiaulių regioninio valstybės archyvo filialu.

   Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas saugo ir kaupia dabartinėje Panevėžio apskrities teritorijoje veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, atlieka į archyvą perduodančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūrą, užtikrina visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų, jų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti.

 

-----------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2017-02-01 07:52